Frykter sprengt fødeavdeling

Stortings- represen- tant Ingvild Vaggen Malvik (SV) frykter «Ullevål-tilstander» ved fødeavdelinga på St. Olavs Hospital dersom fødeavdelinga i Orkdal blir lagt ned eller omgjort til fødestue.

- Jeg tror en nedleggelse av fødeavdelinga på Orkanger vil møte en storm av protester fra politisk hold, sier Ingvild Vaggen Malvik. 

Distriktet rundt

- Jeg stiller spørsmål ved kapasiteten på St. Olavs, og ved om de har mulighet til å ta imot alle de ekstra fødslene som ei nedlegging eller omlegging til fødestue i Orkdal vil føre til. Hvis det er sånn at nedlegging av fødeavdelinga fører til at det blir sprengt i Trondheim, og dermed et dårligere tilbud, går vinninga opp i spinninga, sier Ingvild Vaggen Malvik som representerer SV og Sør-Trøndelag på Stortinget.

Avvist i fødsel

Hun viser til situasjonen ved Ullevål universitetssykehus, der kapasiteten for fødsler er blitt sprengt etter at fødeavdelinga på Aker ble lagt ned.

- De avviser flere tusen kvinner som er i fødsel på Ullevål, og disse kan bli sendt til Fredrikstad eller Bærum. Hvis vi lukker fødeavdelinga på Orkanger, vil det ha betydning for de fødende på St. Olavs. Vi må ikke stelle oss så vi kommer i den samme situasjonen som Ullevål. Hvor skal vi sende de fødende da? spør Ingvild Vaggen Malvik.

Lokalpolitiker John Atle Krogstad (SV) utfordrer Vaggen Malvik både til å bidra til at Orkdal sjukehus skal være et fullverdig lokalsjukehus, og til å bevare fødeavdelinga.

Mot helsereformen

Malvik understreker at SV var imot helsereformen, der sjukehusa ble underlagt helseforetak i stedet for fylkeskommunen, slik det var før. Hun synes ikke debatten om hvem som skal styre sykehusene må legges død.

- Det er mulig for regjeringa å gripe inn hvis regjeringa vil, sier Vaggen Malvik.

Les hele saken i ST 15. juni.