- Et glimrende eksempel

Fødselslege, ammeekspert og forfatter av bøker om fødsel og amming, Gro Nylander, mener Orkdal Sjukehus er et glimrende eksempel på en avdeling som makter å gi god omsorg til mor og barn.

Fødeavdelingen ved Orkdal sykehus var et av de første i landet som ble godkjent som Mor - barn-vennlig.  Foto: Catharina Morken

Distriktet rundt

Det har lenge vært kjent hvor viktig en god start og amming er for barna. Den siste tiden har det også blitt lagt fram forskning som viser hvor stor betydning dette har for kvinnene.

Prognosen sprakk

Da det nye Kvinne & barn-senteret i Trondheim ble planlagt, forholdt man seg til Statistisk Sentralbyrås anslag for folketallsutvikling. Men allerede før senteret sto ferdig, viste det seg at anslagene var altfor beskjedne.

Føde- og barselavdelingen i Trondheim ble bygget for å ta imot 2880 fødende i 2010. Etter det ST kjenner til, vil tallet for 2006 ligge på mellom 3400 og 3600 fødsler. Hvis man i tillegg til dette skal ta imot de fødende som i dag sogner til Orkdal Sjukehus, vil fødselstallet kunne komme over 4000.

«Blodig synd»

Et slikt overbelegg betyr at kvinnene og de nyfødte må forlate barselavdelingen enda tidligere. Dette får Gro Nylander til å reagere.

- Det kan umulig være bra. Verken for kvinnen, barnet eller personalet. Det er blodig synd at samtidig som personalet på barsel aldri har vært dyktigere til å hjelpe kvinner i gang med amming, så har liggetiden på barsel aldri vært kortere. Midt i vår velferdsstat så får faktisk nettopp nybakte mødre altfor lite omsorg i dag.

Framhever Orkdal

Nylander trekker fram fødeavdelingen i Orkdal som et glimrende eksempel til etterfølgelse:

- Fødeavdelingen ved dette sykehuset var et av de første i landet som ble godkjent som Mor - barn-vennlig. Og jeg vet at man her har jobbet veldig tett med barselkvinnene for å sikre at ammingen kommer godt i gang.

- Er det riktig å legge ned fødeavdelingen i Orkdal når man hvilke konsekvenser det vil få for barselkvinnene?

- Med god forhåndsvurdering skal det være trygt å føde på Orkdal. Å stenge en omsorgsfull avdeling som ligger der kvinnen bor, minner om å tisse i buksa for å holde varmen - gevinsten blir kortvarig!

Les hele saken og mer om fødeavdelingen i Orkdal i ST 9. november.