Nedskjæringer kan berge føden

En rapport utarbeidet for Helse Midt-Norge slår fast at fødetilbudet ved Orkdal sjukehus bør være ei fødeavdeling framfor å gjøre om tilbudet til fødestue.
Distriktet rundt

Ei prosjektgruppe som har utreda fødetilbudet i Orkdal i Helse Midt-Norges utkast til Eierstrategi 2010, konkluderer slik: «... så lenge fødetilbud ved OSS skal bevares så bør dette være i form av fødeavdeling fremfor omgjøring til fødestue, forutsatt at antallet fødsler ikke er lavere enn 400 fødsler per år.»

Ikke lenger gyldig

Å gjøre om fødeavdelinga i Orkdal til fødestue vil føre til at det kommer 250 til 300 fødsler ekstra til St. Olavs hospital i Trondheim. Dette har fagmiljøet i Trondheim tidligere ment at de kunne ta imot uten å øke bemanninga. Men de økonomiske nedskjæringene ved sjukehuset rammer også fødeavdelinga, og bemanninga er planlagt redusert.

«Fagmiljøet vurderer det derfor slik at den opprinnelige forutsetningen om at kvinnene fra Orkdal kunne håndteres uten bemanningsøkning ikke lenger er gyldig,» heter det i rapporten. Å ta imot de fødende fra Orkdal, ville forutsette at de måtte ha en ekstra jordmor på hver fødestasjon både dag og kveld, ifølge rapporten.

Ikke noen garanti

Overjordmor Sigrid Torblå har vært med på å lage rapporten for Helse Midt-Norge.

- Ser du konklusjonen som en garanti for at fødeavdelinga blir bevart?

- Nei det gjør jeg ikke overhodet. Vi venter i spenning på hva som skjer på styremøtet i St. Olavs Hospital 15. desember. Vi må se konklusjonene for akuttkirurgi og ortopedi i sammenheng med vår situasjon. Jeg tar ingen ting på forskudd, jeg bare håper, sier Sigrid Torblå.

Må spare

Uansett hva som blir den endelige konklusjonen, så må også fødeavdelinga i Orkdal spare. I rapporten til Helse Midt-Norge er billigere drift ett av alternativene. Det er antallet barnepleiere som er i fokus, og det er penger å spare på å kutte ned fra tre barnepleiere på vakt til to. Ifølge rapporten vil en slik effektivisering føre til ei innsparing på 1,6 millioner kroner i året.

Les mer om føden i ST 2. desember.