Trenger flere frimerker

Organsasjonen Tubfrim sliter med å skaffe nok frimerker til sin virksomhet.

Illustrasjonsfoto: Tubfrim 

Distriktet rundt

– Vi trenger din hjelp. Ta vare på hvert eneste frimerke som du får, og send de til Tubfrim. Alle monner drar, sier daglig leder Kåre Myro i ei pressemelding. Han mener det er viktigere nå enn noen gang tidligere å ta vare på alle frimerker fordi frimerkebruken er mindre enn før.

Tubfrim har inngått et samarbeid med de fleste av landets kommuner. De har fått tilbud om gratis innsamlingskasser for brukte frimerker, prospektkort og telekort, og nesten 350 kommuner har allerede takket ja til dette og har fått tilsendt innsamlingskasse fra Tubfrim. Tanken er at det skal bli enklere for alle å sende frimerker til organisasjonen.

I STs distrikt kan du levere frimerker i slike innsamlingskasser både i Agdenes, Hemne, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun og Snillfjord.

Deler ut overskudd

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (senere forkortet til TUBFRIM) ble opprettet i 1928. Formålet var å samle og omsette brukte frimerker til inntekt for tuberkulosearbeid blant barn i Norge. I dag går overskuddet til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Nasjonalforeningen for folkehelsen eier Tubfrim og fordeler overskuddet.

Siden starten for 85 år siden er det delt ut til sammen 19 millioner kroner i Tubfrim-midler. Pengene er overskuddet etter videresalg av brukte frimerker, prospektkort, telekort og andre plastkort i kredittkort-størrelse.