Stort behov for fosterhjem

Bufetat region Midt-Norge har aldri før rekruttert så mange fosterhjem som i 2012. Likevel er behovet for enda flere rekordstort.

Kampanjen for flere fosterhjem er godt synlig på store vindusflater blant annet i Trondheim. Budskapet er åpenbart – jeg trenger et hjem.Pressefoto 

Distriktet rundt

Bufetat region Midt-Norge kjører i perioden 5. - 9. november en kampanje for å rekruttere flere fosterhjem. Kampanjen er godt synlig i bybildet i form av et barnerom som er plassert i store vindusflater rundt omkring i Trondheim, og er ei videreføring av «Dukkekampanjen» fra i fjor.

Trenger flere

Hvert år trenger over 200 nye barn og unge i Midt-Norge fosterhjem, og i 2012 ble det rekruttert 200 nye fosterhjem i regionen. Allikevel hadde 18 barn i august ventet på fosterhjem i mer enn 6 uker.

– Selv om det er mange som ønsker å bli fosterfamilier, har vi behov for at enda flere åpner hjemmene sine for barn og unge som trenger det, sier Jonny Berg, regiondirektør i Bufetat region Midt-Norge.

1500 barn i fosterhjem

80 prosent av barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, bor i fosterhjem. Dette blir ansett som det beste og viktigste alternativet for barn og unge som ikke kan bo hjemme.

I Midt-Norge bor 1546 barn og unge i fosterhjem. De fleste av dem er i aldersgruppa 6-17 år. Siden 1990 har antall fosterhjem mer enn doblet seg.

Som et ledd i kampanjen gjenåpnes Facebook-sida Fosterbarna. Samtidig opprettes det en SMS-tjeneste der de som er interesserte, kan sende «fosterbarna» på SMS til 2030.