Sammenlignet nye kommuner: Heim er billigst

Nå koster det bare 3000 kroner å få behandlet en byggesøknad i Heim kommune. Dette er en nedgang på 71 prosent.

Heim kommune har lavest byggesaksgebyr av alle de sammenslåtte kommunene i landet.  Foto: Illustrasjonsfoto

Det skal være en mest mulig rettferdig og sporbar løsning.

Magne Jøran Belsvik, enhetsleder
Heim

Til sammenligning koster det over 40 000 kroner å søke om byggetillatelse i Drammen kommune.