Disse slipper eiendomsskatt

Orkla gjestebolig ble delivs fritatt for eiendomsskatt.  Foto: Kristin Holseth

Storbuan gård fikk redusert eiendomsskatt.  Foto: Toril Langmo Skjetne

Meldal

Formannskapet i Meldal har behandlet en sak om fritak fra eiendomsskatt, og gitt diverse eiendommer helt eller delvis fritak.

Det er snakk om fritak etter paragraf 7 i eiendomsskatteloven. Den sier at kommunen kan frita eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt dersom: Eiendommen tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller Staten (paragraf 7a). Bygninger som har historisk verdi kan også fritas helt eller delvis (paragraf 7b).

Følgende eiendommer innvilges helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt i Meldal inneværende år, med samme vedtak også for 2018:

  • Garberg Gård fritatt etter § 7b
  • Opplysningsvesenets fond/Meldal prestegård, fritatt etter § 7b
  • Meldal Røde Kors Hjelpekorps/beredskapshytte, fritatt etter § 7a
  • Stiftelsen Storbuan/Storbuan Gård, delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 4 000
  • Stiftelsen Orkla gjestebolig/Orkla gjestebolig, delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 14 000

Ordfører Are Hilstad reiste før behandlinga i formannskapet spørsmål om egen habilitet, da han er styremedlem i Orkla gjestebolig. Are Hilstad ble funnet inhabil.