Enda en kommune har sagt ja

Dette ser ut til å bli Orklands kommunevåpen.  Foto: Kajsa Selnes

Meldal

To av fire orklandkommuner har nå sagt ja til det foreslåtte kommunevåpenet til den nye kommunen. Fellesnemnda har allerede vedtatt hvordan kommunevåpenet skal se ut, men det er til syvende og sist de fire kommunestyrene som bestemmer hvordan kommunevåpenet blir.

Kommunevåpenet er laget på bakgrunn av et utkast fra Erik Einum, etter at fellesnemnda hadde gått bredt ut for å få inn forslag. Fellesnemnda har også gått inn for at kommunevåpenet skal være grønt og sølv.

Kommunestyret i Orkdal gikk i slutten av mars inn for fellesnemndas forslag. Onsdag gjorde et enstemmig kommunestyre i Meldal det samme. I løpet av våren skal kommunestyrene i Agdenes og Snillfjord også si sin mening om kommunevåpnet.