Nytt samtaletilbud for pårørende

Første tirsdag i hver måned vil N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge tilby konsultasjoner til pårørende av rusavhengige i Orkdal. Veileder er Karoline Storflor (t.v.). Her sammen med daglig leder ved senteret, Karin Tuvmarken.Foto: Ingunn Nesset, N.K.S. Veiledningssenter 

Orkdal

Pårørende til rusavhengige i orkdalsdistriktet får tilbud om konsultasjoner lokalt fra nyttår. 5. januar startet tiltaket.Tilbudet som blir første tirsdag i hver måned, er ved Familiesenteret på Orkanger.

– Alle som ønsker et samtaletilbud er velkommen til oss, det gjelder både dem som bor i Orkdal og de omkringliggende kommuner, sier Karoline Storflor hos N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge.

Storflor som skal betjene tilbudet, legger til at de som ønsker å benytte seg av tilbudet, kan gjøre lurt i å avtale time på forhånd.

Tok kontakt

– Det var Bente Brandsæter i Orkdal kommune som tok kontakt med Veiledningssenteret etter å ha deltatt på en konferanse vi arrangerte i høst. De så at de kunne bruke oss i pårørendearbeid, siden senteret har spesialkompetanse innenfor feltet. Vi håper pårørende i orkdalsregionen vil benytte seg dette tilbudet, sier Storflor.

Veiledningssenteret har en tilsvarende ordning i Kristiansund og ønsker å gi et tilbud til flere regioner i tida som kommer.

Fokus på endring

Ifølge Storflor gir senteret et profesjonelt tilbud og er et supplement til pårørendeorganisasjoner. Forskjellen fra disse, hvor pårørende veileder pårørende, er at det hos N.K.S. er ansatte med fagkompetanse. Senteret er også et supplement til offentlige tjenestetilbud som arbeider med unge og voksne rusmiddelavhengige og deres pårørende.

– Samtaler med ansatte hos Senteret preges av endringsfokus og er en støtte for å hjelpe pårørende til å bli sjef i egne liv, forteller Storflor.

Den faglige plattformen bygger på positiv psykologi.

Lavterskeltilbud

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud. Det innebærer at det ikke trengs henvisning, men at pårørende kan ringe eller komme innom kontoret for en samtale.

Senteret er lokalisert i Stjørdal og er et av fem i Norge som eies av N.K.S. Det dekker hele region midt, det vil si begge trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal.

Karin Tuvmarken som er daglig leder ved senteret, har i likhet med Storflor erfaring fra ideelle organisasjoner, barnevern, voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus.