– Jeg er svært glad for at mange besøkte Geitastrand kirke i julen

Julen 2017 i Geitastrand kirke.  Foto: Privat

Orkdal

Det var åpen kirke på julaften i Geitastrand kirke, og 63 personer dukket opp.

– Det er svært gledelig at besøkstallet for åpen kirke på julaften øker fra år til år, forteller klokker Terje Håvardstad Jonassen til ST.

Alle som kom til kirka fikk høre juleevangeliet lest av klokkeren, og det ble lest hele 12 ganger på julaften i kirka. Det var også en fin første juledag-høytidsgudstjeneste i kirka, også den godt besøkt.

Et lokalt prosjektkor sang mange julesalmer, blant andre flere salmer av dikteren og komponisten Leif Ofstad fra Geitastrand. Klokker Jonassen leste også dikt Ofstad hadde skrevet. Kristin Strand var prest og organist var kantor Piotr Wrobel.