Får kommunal garanti

Dette arkivfotoet viser Sverre Husby, som gjør seg klar i skytterhuset i Husdalen.  Foto: Arkiv

Orkdal

Orkla jeger- og fiskerforening får en kommunal garanti for lån på 1,1 million kroner.

Det ble bestemt i siste kommunestyremøte før jul. Foreninga er allerede i gang med å bygge nytt skytterhus på leirduebanen i Husdalen.

Søker om støtte

Prosjektet er kostnadsberegnet til 1 943 000 kroner. Av dette er dugnadsinnsatsen verdsatt til 298 000 kroner. Det er beregnet at prosjektet kan utløse 548 000 kroner i spillemidler.

Kommunestyret vedtok rett før jul å stille en garanti på 1,1 million kroner.

Det er også søkt om kommunal støtte på 250 000 kroner til prosjektet. Søknaden vil bli behandlet i kulturutvalget på nyåret.

Revet i fjor

Det gamle skytterhuset i Husdalen var i dårlig forfatning, og ble revet i 2016. Det var for eksempel bare utedo på anlegget.

Nå skal det bygges et moderne skytterhus med universell utforming.

Orkla jeger- og fiskerforening har om lag 620 medlemmer. Av disse er godt og vel 100 barn og unge.