Feil bygård

Orkdal

ST beklager at det ble en feil i tirsdagens papirutgave, i artikkelen som omhandlet ST-bygget.

I artikkelen vises det til en rapport fra konsulentfirmaet Høier og Finseth fra 2016, der Orkdalsveien 53 trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse.

I STs omtale har vi brukt bilde av og skrevet om feil gård, nemlig gården der Orklapøbben ligger. Det er imidlertid apotekergården som har nummer 53.


 

Årsaken til at feilen oppsto, var at ST-bygget har nummer 57. Vi antok dermed at gården som ligger rett ved (apotekergården) hadde nummer 55 og gården bortenfor den igjen hadde nummer 53. Men slik er det ikke.

Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll sier til ST at de åpne plassene mellom disse gårdene har nummer, og at dette er årsaken til at man får denne adressefastsettelsen.