Haukugle i Orkdal

Orkdal

Naturfotograf John Øystein Berg fra Snillfjord har vært ute på fotorunde i Orkdal.

Han forteller at man i Orkdal kan se haukugler på forskjellige plasser, helst i forbindelse med skoghogst. Der jakter den på smågnagere og har veldig god oversikt.

— På en fotorunde i går fikk jeg flere bilder av en haukuglemor som hadde flere unger rundt i trea på et skoghogstområde. Dette er en nydelig ugle som holder på å etablere seg på flere plasser i ST-land, forteller han til ST.

I Norge hekker den helst i bjørkebeltet og høyereliggende barskoger, og brorparten finnes i Nord-Norge og de østlige delene av landet.

Haukugla ligner på perleugle, men skiller seg fra den ved at den har lang stjert. Totalt finnes det cirka 400 uglearter, hvorav 10 hekker i Norge.