Årsmøte i Orkanger Pensjonistforening

Orkanger Pensjonistforening valgt nytt styre på årsmøtet for 2019. Bildet er fra et tidligere møte. 

Orkdal

Det nye styret i Orkanger Pensjonistforening som ble valgt på årsmøtet 26.2.2019 er:

Aase Bach – leder

Rannveig Evjen – nestleder

Else-Britt Evjen – sekretær

Svein Bryne – kasserer

Knut Wåtland – styremedlem

Torstein Mosbakk – styremedlem

Thyra Nilsen – styremedlem

Odd Morten Skinstad – styrmedlem

Jorid Wåtland – varamedlem.

Av foreningens aktiviteter i 2018 kan vi nevne foreningens 50-årsjubileum som ble feiret på Bårshaug Herregård 15. september. I 2018 ble det arrangert 26 mandagskafeer, 6 medlemsmøter, sommeravslutning i Ulvåsen, og julebord i Aktivitetshuset. Samt en førjulstur til Inderøya.

Per 1. januar i 2019 har foreningen 227 medlemmer.

Aase Bach

leder