Onsdag 25. mai 2005:

Ble moderne byggvarehus

Daglig leder Atle Hansen så frem til å flytte inn i moderne lokaler på denne tomta ved hovedveien.  Foto: Arkivfoto: Ingrid S. Hultgreen

Orkdal

Bygger'n på Orkanger hadde i alle år vært drevet på gamlemåten, med butikklokale og lagerhaller separat. Så skulle alt samles under ett tak på ny tomt.

— Vi vil legge bedre til rette for kundene. Nå har vi en butikk, og trelastlager og byggevarelager i egne bygg på baksida. Avstandene er for store, og kundene må kjøre på kryss og tvers for å få tak i det de skal ha. Vi skal samle alt under ett tak, og gjøre det lettere for både kunder og ansatte, sa Atle Hansen som da var daglig leder.

Bygger'n leide tomta de hadde på Laksøra på den tida. Men da artikkelen sto på trykk, hadde de kjøpt seg en egen tomt nærmere hovedveien, og ble liggende ved siden av Gjølme sementvarefabrikk.

Omsetningsøkning

— Vi tenkte først å bygge på den tomta vi har i dag, men vi ble ikke enige med eieren. Dermed ble det til at vi kjøpte selv. Den nye tomta gir oss front mot hovedveien, og det er veldig positivt med tanke på kundene. Det er greit nok for orkdalinger å finne oss her vi ligger i dag, men folk utenfra ser oss ikke, sa Hansen.

Det nye, moderne byggvarehuset var anslått til å koste mellom 15 og 20 millioner kroner.

— Vi må satse på en omsetningsøkning for å forsvare investeringen. I dag driver vi på en konstanskrevende og tung måte, så det vil hjelpe å få moderne løsninger og bedre tilgjengelighet. Det blir helt annerledes å drifte et byggvarehus, sa Hansen videre.

Nybygget var planlagt å bli på mellom 2000 og 2500 kvadrat, og ville få moderne hyllesystem og reoler.

— I dag bruker vi mye gulvplass, og utnytter ikke lagermulighetene i høyden noe særlig. Det vil bli lettere å finne frem i nybygget, sa han.

Oppstart i høst

Uka før ble det bygd vei inn til tomta, og Hansen regnet med at bygginga ville starte i løpet av høsten.

— Det er for tidlig å si når vi blir ferdige. Vi må først kartlegge de behovene vi har med hensyn til areal. Vi kommer ikke til å stenge mens vi flytter, da blir det utsalg litt begge steder, forsikret han. Hansen hadde jobbet på stedet siden 1972. da åpnet Kvernmo bruk, som i 1999 ble til Bygger'n.

— Butikken har blitt utvidet i løpet av årene, men systemene er de samme gamle. Det er få som driver på gamlemåten i dag, og det viser seg at en omlegging til byggvarehus gir flere kunder, fornøyde kunder, og en fornøyd arbeidsstokk, avsluttet Hansen.