Torsdag 31. august 2006:

Orkdals historie i fire bind

Hun var klar over at lokalpolitikerne mente at prisen var stiv, men Gjertrud Berg mente at hvis Orkdal skulle ha et skikkelig historieverk, trengtes fire bind – forfattet av fagfolk på området.
Orkdal

Å kalle det forslag til ny bygdebok for Orkdal, ville kanskje bli noe smålåtent. Forprosjektet som Gjertrud Berg og resten av prosjektgruppa la frem for politikerne denne uka, anbefalte nemlig å lage et historisk verk med fire rikt illustrerte bind i gavebokformat.

Prislappen ville bli 10 326 000 kroner. Det ble kalkulert med et salg på minimum 1000 eksemplarer av hvert bind. Salgsinntektene ville da bli to millioner, slik at man endte opp med en netto kostnad på drøye 8,3 millioner kroner. Lønnsutgifter til forfattere og administrasjon utgjorde den klart største utgiftsposten. Skulle politikerne godkjenne prosjektet (det gjorde de), måtte summen på 8,3 millioner dekkes av kommunen – om da ikke lokalt næringsliv kunne tenke seg å være med og sponse prosjektet, da.

Styringsgruppa hadde ikke regnet med sponsorinntekter i budsjettet, men Berg oppfordret næringslivet på det sterkeste til å stille opp. Ikke minst fordi utviklingen av industri og andre næringer i dalen ville få en svært viktig plass i de fire historiebøkene.

– Godt læremiddel

Den fremlagte rapporten konkluderte med at Orkdal per 31. august 2006 ikke hadde noe samlet historieverk, og tiden etter 1850 var særlig mangelfullt beskrevet. Berg og styringsgruppa understreket at historieverket kunne skape lokal tilhørighet og stolthet.

— Det blir også et utmerket læremiddel for skolene, særlig hvis det kombineres med gode internettsider, understreket hun.