Har fått svar på bruk av plenklippertraktor

Vegdirektoratet har nå gitt svar på hvilke krav som stilles til bruk av plenklippertraktor langs veier og fortau.  

Orkdal

ST har flere ganger den siste tida omtalt flere personer i 20-åra som jevnlig kjører rundt på Orkanger på hver sin plenklippertraktor. I tillegg til å klippe plen på ulike eiendommer, brukes også doningene som vanlig framkomstmiddel.