Torsdag 16. november 2006:

Vil ha museum i omformeren

Orkdals industrihistorie kan få sitt eget museum dersom Orkla Industrimuseum vinner fram med nytt, stort prosjekt.

Den gamle omformerstasjonen på Bårdshaug er eid av Salvesen & Thams og brukes i dag som lager. 

Orkdal

— Det kan skje store ting på Bårdshaug stasjon de kommende åra, sa bestyrer Bjørn Tokle til ST. Industrimuseet vurderte å bruke den gamle omformerstasjonen på Bårdshaug stasjon til formålet, og Tokle så for seg at museet skulle ta moderne teknologi i bruk. Museet skulle for eksempel dekke smelteverksindustriens historie i dalføret fra 1600-tallet og frem til i dag. Øyeblikkets industri skulle dokumenteres på lik linje med det som var historie.

— Ved hjelp av et kamera i et produksjonslokale, kan vi for eksempel kunne vise flammene i en smelteovn på Thamshavn, sa Tokle.

Endestasjon

Utviklingsplanen for Orkla Industrimuseum fra 1995 pekte ut det gamle dampmaskinhuset på Strandheim som et mulig museumslokale på Orkanger. Men siden den gangen hadde Dampmaskinhuset blitt omgitt av mange veier, og var ikke blitt verken mer attraktivt eller mer sentrumsnært, påpekte Tokle. Dessuten var Bårdshaug stasjon i 2006 blitt endestasjon for Thamshavnbanen, og ville trolig være det i mange år fremover.

Søkte støtte

Bjørn Tokle sa industrimuseet på denne måten også ville ta på alvor signalene fra Orkdal kommune om at de har gjort for lite i Orkdal. Museet ville sette i gang med et forprosjekt for å utrede mulighetene for et industrimuseum på Bårdshaug, og å avklare om Dampmaskinhuset kunne være aktuelt. Forprosjektet skulle koste 332 660 kroner, og museet søkte Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, og industrien i Orkdal om støtte til å gjennomføre det. Salvesen & Thams sto som eier av den gamle omformerstasjonen som i 2006 ble brukt til lager.

— Målet vårt er klart: I løpet av en femårsperiode bør vi ha etablert en avdeling som viser Orkdals industrihistorie, sa Bjørn Tokle. Dersom alt gikk på skinner, kunne åpningsdatoen for det nye museet ha vært våren 2009, men det innrømmet han selv var svært optimistisk.