Nå rigger de ned Thamspaviljongen

13 orkdalinger er i sving i Little Norway i Wisconsin i USA.
Orkdal

Den tidligere eieren, Scott Winner, bivåner at paviljongen blir plukket ned bit for bit.

Hastet

Et stykke norsk historie i USA skal bringes over havet hjem til Orkdal og Norge hvor den ble bygd til verdensutstillingen i 1883 i Chicago. 132 år senere blir den hentet hjem igjen takket være et knippe ildsjeler som har stor sans for norsk historie og kultur og et svært hurtigarbeidende kommunestyre som ikke lot seg hefte med langdryge budsjettprosesser.

Det hastet nemlig med å få effektuert kjøpet av Thamsbygningen i tilfelle andre interessenter kom inn i bildet.

Her signeres kontrakten

Frivillige

Akkurat i disse dager er frivillige fra Orkdal i fullt arbeid med å demontere bygninga på en forsvarlig måte, merke alle deler og pakke delene nøyaktig i containere som skal fraktes til Orkdal.

Før selve nedriggingen startet, var det skikkelig Farewell-party der flere titalls amerikanere var møtt fram for å ta avskjed med denne svært så annerledes bygningen som var så karakteristisk for Thams sine byggverk.


Nå har de kjøpt seg stavkirke

Ble intervjuet på amerikansk TV etter kontraktsigneringa.


Turistmagnet

Mens de 13 orkdalingene jobber full dag med å demontere, pakke og registrere etter alle kunstens regler, har orkdalingene her hjemme sin fulle hyre med å finne et verdig sted for denne bygninga når det endelig vender hjem.

– Dette skal bli en turistmagnet i Orkanger by. Stavkirken vil trekke folk fra nær og fjern, uttalte en av initiativtakerne Olav Sigurd Kvaale til Dagens Næringsliv som presenterte Thams-eventyret over to sider denne uka.


Kommunen gir støtte

Bevilget to millioner kroner til kjøp og hjemhenting av Thamspaviljongen.