Strid om gaupekvote

Rovviltnemnda har vedtatt en fellingskvote på hele 37 gauper i Trøndelag. Det har skapt strid.
Orkdal

Naturvernforbundet mener kvoten truer bestanden. Jeger og fiskeforeningene vil skyte flere dyr.


Gaupebestanden har tatt seg betydelig opp de siste årene. Registrering sist vinter viste at det er 23 familiegrupper i Trøndelag og på Møre. Kvoten gir anledning til å skyte dobbelt så mange dyr i Nord-Trøndelag som i sørfylket. Hele 25 dyr av kvoten er tildelt nordtrønderne, mot 12 i Sør-Trøndelag. Likevel mener Nord-Trøndelag Jeger og Fiskeforening at totalkvoten for region 6 burde være på 60 dyr. I Møre og Romsdal har rovviltnemnda vedtatt totalfredning av gaupe i 2009.


Etter mange år med svært lite gaupe i Trøndelag fra midten av 90-tallet, har bestanden økt betydelig de siste årene. Etter en lang debatt i rovviltnemnda har man kommet fram til 37 dyr. Det er flere gauper enn det som opprinnelig ble foreslått. Fylkeslagene av Naturvernforbundet i begge trøndelagsfylkene har påklaget det opprinnelig forslaget om en kvote på 33 dyr. Forbundet mener de høye kvotene vil redusere bestanden med en fjerdedel, av et dyr som i utgangspunktet er fredet.


Per Snekvik