Tar over omsorgen for flere barn

Det har vært overskridelser på 1,8 millioner kroner til sammen i barnevernet i Meldal, Orkdal og Skaun i første kvartal.

– Er det en unge som står uten omsorg, så må vi ivareta liv og helse først og fremst, sier enhetsleder for helse og familie i Orkdal kommune, Ellen Wahlmann.   Foto: Marte Mona

Orkdal

Mange omsorgsovertakelser er den viktigste årsaken.

– Det er en økning av plasseringer på landsbasis. At flere saker ender opp med omsorgsovertakelser, er bekymringsfullt, sier Ellen Wahlmann, enhetsleder for helse og familie i Orkdal kommune, som også har ansvar for den interkommunale barnevernstjenesten i Orkdal, Meldal, Skaun og Agdenes.

Mest i Meldal

Meldal har den største overskridelsen i forhold til folketallet, med hele 666 500 kroner i merforbruk i første kvartal. Det aller meste, 533 000 kroner, gikk til tiltak utafor heimen, altså omsorgsovertakelser.

I Orkdal er det brukt hele 1,4 millioner kroner mer på tiltak utafor heimen, her har det vært et underforbruk på andre poster, så den totale overskridelsen er på 884 800 kroner.

I Skaun er overforbruket på 309 292 kroner. Her har de måttet bruke 175 000 kroner mer enn budsjettert på tiltak utafor heimen. Sett i forhold til folketallet, ligger Skaun høyere enn Orkdal.

Les mer om saken i STs papiravis 15. juni.