Spør om barnevern

Barnevernet i Orkdal blir tema i kommunestyret i Skaun på torsdag. Orkdal har ansvaret også for barnevernet i Skaun, Meldal og Agdenes.

Erik Fenstad vil ha en redegjørelse fra ordføreren om barnevernet i Orkdal. Arkivfoto 

Orkdal

Erik Fenstad (H) har sendt et spørsmål til ordfører Jon P. Husby på bakgrunn av oppslagene som har vært i Sør-Trøndelag om barnevernet i Orkdal. Fenstad ber ordføreren om en kort redegjørelse for saken.

– Jeg kjenner saken bare fra media og stiller spørsmål ved hva dette er. Det er viktig for Skaun kommune at vi gir et godt faglig tilbud. Dersom dette er et enkelttilfelle, regner jeg med at Orkdal rydder opp. Hvis det er noe mer alvorlig, er det litt lenger vekk og kan være vanskelig å gjøre noe med det. sier Fenstad.

Respekt

– Hvordan reagerer du på det som har kommet fram?

– Det går på det med å ha respekt, spesielt i en situasjon som er veldig sårbar for alle involverte, både barna og de voksne, sier Fenstad.

Orkdal har ansvaret

Skaun overførte i januar 2011 ansvaret for barnevernet og de ansatte ved barneverntjenesten til Orkdal. Meldal og Agdenes er også med i den felles barneverntjenesten. Orkdal har det fulle driftsansvaret i forhold til myndighetsutøvelse og personalansvar, mens den enkelte kommunen har økonomisk ansvar i forhold til det personalet som settes inn.

– Litt av grunnen til at vi satte det bort, var at vi fikk kritikk, sier Fenstad.

Tilsyn

Før Skaun overførte barnevernet til Orkdal, hadde de over flere år slitt, blant anna med å ikke klare å holde fristene som gjelder for behandling av barnevernssaker. Fylkesmannen påtalte dette i flere tilsyn og var også aktiv i å anbefale Skaun og andre kommuner å gå inn i felles barnevern for å få en mer robust tjeneste.

Følg saken i ST på papir eller e-avis.