Ber seg fritatt for lederansvar for barnevernet

Ellen Wahlmann deltok i forrige uke i et møte i kontrollutvalget sammen med plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad. Gaustad møtte som rådmannens representant. 

Orkdal

Enhetsleder for helse og familie i Orkdal Ellen Wahlmann har i ei pressemelding sendt ut av Orkdal kommune fredag kveld bedt seg fritatt for lederansvar for barnevernstjenesten inntil gjennomgangen av tjenesten som nå iverksettes er avsluttet.

Wahlmann var barnevernsleder i Orkdal fram til januar 2012.

- Hun ber om dette for at hennes tidligere rolle som barnevernsleder ikke skal skape tvil angående objektiviteten i denne gjennomgangen.Som rådmann vil jeg understreke at dette ikke skyldes mistillit fra rådmannens side. Ellen Wahlmann er en dyktig og engasjert leder som har lagt ned en stor arbeidsinnsats både som barnevernsleder og enhetsleder.  Jeg har imidlertid stor forståelse for at hun ønsker en slik løsning i og med de anklagene som er framkommet i media, sier rådmann Grethe Metliaas i pressemeldinga.