- Hårreisende

Ordfører Gunnar Lysholm visste ingenting om tilsynssaken mot barnevernet i Orkdal før ST informerte ham.

Ordfører i Orkdal, Gunnar H. Lysholm 

Orkdal

Det er opprettet en alvorlig tilsynssak mot barnevernet i Orkdal, og rådmannen er blitt kalt inn til Fylkesmannen for å forklare seg.

Det ser imidlertid ut til at rådmannen har holdt kortene tett til brystet, både overfor egen administrasjon og den politiske ledelsen i kommunen.

- Hvordan reagerer du på at du ikke er orientert om dette?

- Det vil jeg ta opp med rådmannen, men jeg kan si at det er kritikkverdig.

Vil følge opp

Lysholm legger ikke skjul på at han reagerer sterkt på det som framkommer i dagens artikkel i Sør-Trøndelag.

- Hvis dette stemmer, er det noe av det mest hårreisende jeg har sett som ordfører når det gjelder noe kommunen har ansvar for. Jeg må undersøke denne saken nærmere før jeg uttaler meg ytterligere. Men jeg kan slå fast at dette er en sak jeg kommer til å følge opp, sier ordføreren.

- Gode resultater

Rådmann Grethe Metliaas er bortreist på ferie. ST tok derfor kontakt med assisterende rådmann Svein Henry Berdal. Han kjente ikke til denne saken før han ble kontaktet av ST.

- Ville det ikke vært naturlig at rådmannen hadde informert om saken?

- Det vil jeg ikke svare på, sier Berdal som er overrasket over det som kommer fram i STs artikkel.

- Inntrykket mitt har vært at barnevernet har hatt gode resultater i brukerundersøkelser. Vi tar selvsagt tak i det som ikke fungerer, og vi driver et kontinuerlig forbedringsarbeid. Det gjelder alt vi holder på med.

- For å kunne forbedre seg, er det ikke da en forutsetning at man har en viss grad av åpenhet, i dette tilfelle ved at rådmannen hadde informert den politiske ledelsen. Ellers vet man vel ikke hva som bør forbedres?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.