- Brukerundersøkelse uten verdi

Saksbehandlerne fikk selv bestemme hvem som skulle svare på brukerundersøkelsen.
Orkdal

Det forteller en «Grete», tidligere ansatt ved barnevernet i Orkdal.

«Gode resultater»

I flere sammenhenger, både i politiske møter og i media, har barnevernet i Orkdal trukket fram de gode resultatene fra en brukerundersøkelse som ble gjennomført for et lite år siden.

Assisterende rådmann i Orkdal, Svein Henry Berdal, viste til den samme undersøkelsen da ST tidligere denne uka konfronterte ham med at rådmannen og enhetslederen var blitt innkalt til Fylkesmannen på grunn av mange og alvorlige klagesaker mot barnevernet i Orkdal.

«Inntrykket mitt har vært at barnevernet har gode resultater i brukerundersøkelser,» sa Berdal i torsdagens avis.

Nå viser det seg at saksbehandlerne hadde full styring med hvem som svarte.

Bestemte selv

- Vi fikk fem åpne konvolutter hver fra ledelsen med beskjed om å gi videre til brukere, forteller «Grete».

Hun sier videre at undersøkelsene var formulert slik at det ville være en forholdsvis enkel sak for barnevernslederen å identifisere brukeren, og dermed saksbehandleren.

- Dermed var det mange som «styrte» undersøkelsene slik at det var fornøyde brukere som svarte. Noen valgte ikke å dele ut i det hele tatt, fordi de syntes det ble for gjennomsiktig.

«Verdiløs»

- Så du styrte selv hvem som skulle svare på undersøkelsen?

- Ja, det gjorde jeg. Og jeg var blant dem som ga den til brukere som jeg visste var fornøyd. Jeg følte meg på dette tidspunktet så utrygg på arbeidsplassen, og jeg var redd for at leder ville gå inn i undersøkelsen og finne ut hvem som var hvem. Jeg vet at dette gjaldt flere av saksbehandlerne. Jeg følte dessuten at det lå litt i kortene at vi skulle gi undersøkelsene til fornøyde brukere.

- Hvor mye er da en slik undersøkelse verdt?

- Den er verdiløs. Det er ikke slik det skal gjøres. Det blir helt feil at saksbehandler skal foreta utvalget og dele ut. Deltakerne i undersøkelsen burde vært plukket ut helt tilfeldig og nøytralt.