Dette er teksten i underskriftskampanjen

«Underskriftskampanje ang. mistillit til barnevernstjenesten i Orkdal kommune/samarbeidskommunene Meldal, Skaun og Agdenes.
Orkdal

Denne underskriftskampanjen er for å forsøke å oppnå endring i BVT.

Avisa Sør-Trøndelag og Adresseavisen har i den senere tid avdekket en rekke alvorlige overtramp ved BVT: dokumentforfalskning, lovbrudd, fiendtlig og nedlatende behandling av brukere og generell svært dårlig saksbehandling. Det råder rett og slett en ukultur hos barnevernet, en ukultur som har vært dominerende i en årrekke.

Vi frykter denne saken vil dysses ned, og mener det nå er på høy tid å si fra: dette finner vi oss ikke i lengre! Vi krever derfor en radikal endring!

Vi ønsker ikke et barnevern som driver maktovergrep i sitt yrke, men en etat som er der for BARNET og dets familie!

Skal kommunalt ansatte være trygg i sitt yrke, uavhengig av utøvelse? En ansatt i privat sektor hadde blitt oppsagt umiddelbart om jobben ble utført på en slik uprofesjonell og skadelig måte!

Vi har nå sett at flere av saksbehandlerne og ledelse er uegnet til å ivareta sin jobb på en god måte! Med denne underskriftskampanjen, håper vi derfor kan være med på å bidra til endring av forholdene ved BVT!»