Barnevernet utlyser enhetslederjobben

– Viktig for å kunne få gode søkere.

Anne Løkstad vil gi seg som leder i barnevernet når ny enhetsleder er ansatt, og det vil antakelig skje lenge før rådmannen har planlagt.  

Orkdal

Dagens ledelse i barnevernet sitter midlertidig fram til 2015.

Nå kan det bli endringer langt tidligere.

Sykefravær

Dagens enhetsleder for det interkommunale barnevernet i orkdalsregionen, Anne Løkstad, orienterte onsdag formannskapet om statusen i barnevernet.

Løkstad tegnet et bilde av et barnevern som sakte, men sikkert er på riktig vei. Sykefraværet er en indikator på dette. I mars var sykefraværet oppe i 30 prosent og måneden etter 29 prosent. Løkstad sa at maitallene ennå ikke er klare, men at man har tro på et mer normalt sykefravær.

Ny leder

Barnevernet har utlyst en stilling som fagleder, men det er ikke kommet inn så mange søkere.

– Det er mange unge folk i barnevernet i dag, men vi trenger flere med erfaring i førstelinja, sa Løkstad til formannskapet.

Med dette som bakgrunn, ønsker Løkstad at hennes stilling blir utlyst på nytt, og at det skjer raskt.

– Ved å utlyse barnevernlederjobben som en enhetslederstilling, vil stillingen bli mer attraktiv, og vi håper dermed å trekke til oss gode søkere, sier Løkstad til ST.

Dette er i tråd med det flere politikere har tatt til orde for, og det er også i tråd med det tidligere enhetsleder Lars Vattengård ønsket.

Les mer i fredagens ST.