Folkehelse i praksis

Barnehagestyrerne i Orkdal laget sin egen treningsvideo.

Som et ledd i at sykefraværet begynte å bli høyt, ville barnehagestyrerne i Orkdal gå foran som gode eksempler på at fysisk aktivitet er viktig for å ha en god helse.

De spreke barnehagestyrerne byr på seg sjøl for en god sak.  Foto: Klipp fra videoen

Orkdal

I videoen tar styrerne oss med gjennom forskjellige treningsøvelser - med et stort glimt i øyet. Og selv om det er et stykke opp til "The Fox-"nivå, har filmen allerede blitt en liten farsott på Youtube. I skrivende stund har 1500 sett barnehagestyrerne i aksjon.

Folkehelse på alvor

Det hele har sitt utspring i ei mellomledersamling i Orkdal kommune, der folkehelsen var tema.

- Enhetene ble oppfordret til å komme med innspill til hvordan man kan få satt folkehelse på dagsorden, og dette er vårt bidrag, sier Kristin Broholm, styrer i Evjen barnehage. Evjen barnehage er fra før ikke fremmed for å jobbe med film, og har hvert år et filmprosjekt. Ideen om å lage video kom derfor naturlig. Sammen med styrer Ellen Ustad i Rianmyra barnehage, dannet Broholm ei prosjektgruppe, som sto for planlegginga, og de fikk full oppslutning fra alle styrerkollegene.

- Alle stilte, og det var slett ikke vanskelig å få dem med til å by på seg sjøl på denne måten, sier Kristin Broholm, som betegner videoen som et faglig innspill med et stort glimt i øyet.

Spiller ballen videre

Og at humor har fått en stor plass i prosjektet, er ikke tilfeldig.

- Både fysisk aktivitet og latter og moro virker positivt på folkehelsa, så dette er to sider av samme sak. Vi gjør noen sprell for å få satt et viktig tema på dagsorden, sier Evjen-styreren.

Den spreke gjengen har allerede fått mange tilbakemeldinger.

- Og det er veldig artig, for vi oppnår jo å få satt fokus på et veldig viktig tema, nemlig folkehelsen, mener Kristin Broholm, som gjerne spiller ballen videre.

- Dette er noe å gripe fatt i, både i andre kommunale enheter, og i det private næringsliv, sier hun.

Det hører med til historien at prosjektet endte med to legebesøk. Men ikke alt er tatt med i filmen...