Alle gaver mottas med stor glede

Orkdal sanitetsforening har gitt 25 000 kroner til innkjøp av et shuffleboard ved Skattkammeret på Orkanger.
Orkland

- De ønsker åpenbart å bidra til bygda og ungdommene. Shuffleboard, som er en slags miniatyrcurling, er populært blant ungene og ungdommene som stikker innom her, sier Anne Berit Aspli som er daglig leder ved Skattkammeret og svært glad for gaven.

TV-aksjonspenger

Skattkammeret, som drives i regi av Kirkens bymisjon i Trondheim, har vært i drift siden februar 2019. Det ble etablert som en følge av TV-aksjonen i 2018 som gikk til Kirkens bymisjon. Skattkammeret er en lånesentral av sportsutstyr til folk i alle aldre. Her får folk låne sportsutstyr som ski, skøyter, sko, hjelm og alt som trengs for en tur i løypa, bakken eller på isen. Det er ikke alle som ønsker å investere i kostbart sportsutstyr for bare å bruke det et par ganger i året. Eller kanskje etter et lån ved Skattkammeret, så oppdager de at dette har de lyst til å gjøre mer av, og kanskje kjøper eget utstyr.

Gaver fra næringslivet

I tre år blir Skattkammeret, som har lokaler i Orkdalsveien på Orkanger, finansiert av midler fra TV-aksjonen. Etter den tid må de stå på egne bein, og Aspli bekrefter at de allerede etter ett års drift ser på muligheter for å drifte dette tiltaket som er viktig for svært mange.

Allerede det første året har Skattkammeret fått både små og store gaver fra næringslivet.

- Før jul fikk vi to par flotte skøyteski med sko til fra Møller Bil Orkdal. Det er allerede mange som har benyttet seg av disse skia, sier Aspli er glad for hver eneste gave som kommer Skattkammeret til gode.

De fikk nylig også en pen gave fra Lium Møbelverksted på Storås.

Laug og faste sponsorer

- Bymisjon i Trondheim har veldig mange gode tiltak som finansieres med penger fra laug og faste sponsorer. Det håper vi også å få til, sier Aspli som erfarer at Skattkammeret har perfekt beliggenhet der det ligger i Orkdalsveien ved siden av Orkdal Frivilligsentral.

- Jeg vet at Frivilligsentralen kanskje må flytte. Det er veldig synd da vi er svært gode naboer, sier Aspli som i januar og februar har hatt veldig stort utlån av sportsutstyr.