Utbygginga på Geitfjellet er godt igang

Geitfjellet vindpark er i ferd med å reise seg. 13 av de 43 vindmøllene troner så langt på fjellplatået.

HMS-ansvarlig Lise Hegvik og prosjektleder Trond Melting foran Gråhammeren og åssen hvor 11 vindmøller nå er på plass.   Foto: Ingrid S. Hultgreen

Det har ikke vært noen konflikter om arealbruk eller erstatning.

Trond Melting
Orkland

Det ble en krevende start på monteringsarbeidet, med ti meter høye brøytekanter ved anleggsveiene etter påske, og snø som lavet ned til over 17. mai.