Fredag 12. september 2007:

Ønsket eldre ledere

— Vi har tullet oss inn i en slags forestilling om at folk skal begynne å gå av med pensjon straks de har passert 60.

Etter mitt syn er de beste lederkandidatene ofte i denne gruppen, sier Nils Kvernmo.   Foto: Arkivfoto

Orkland

Det sa Nils Kvernmo, daværende rådmann i tidligere Orkdal kommune. I en tid der folk over 50 slet med å få nye jobber, hadde Kvernmo en helt annen oppfatning enn mange andre norske arbeidsgivere.

Ny seksjon

Under kommunestyremøtet i Orkdal onsdagen den uka artikkelen opprinnelig sto på trykk, orienterte Kvernmo politikerne om at Tore Sandbæk hadde blitt leder for den nye seksjonen «Tekniske tjenester», som besto av de to tidligere seksjonene «Kommunalteknikk» og «Eiendom».

Sandbæk hadde de siste årene vært seksjonssjef for kommunalteknikk.

Da Orkdal kommune skulle rekruttere ny leder til eiendomsseksjonen, viste det seg å være vanskelig.

Egne rekker

— Det er vanskelig å rekruttere ledere til kommunesektoren på dette markedet. Bygge- og anleggsmarkedet er opphetet, og vi konkurrerer med privat sektor som har et høyere lønnsnivå enn vi ønsker å ha, fortalte Kvernmo.

— Det som ble enden på visa, var at vi begynte å se på ressursene vi har i egen organisasjon. Vi har Tore (Sandbæk, red.anm.) som er sivilingeniør, har bakgrunn som teknisk sjef i Skaun, han har jobbet i privat entreprenørselskap, vært byggeleder på store prosjekter i Orkdal, og leder for kommunalteknikk. Kanskje har vi den mest kompetente i egne rekker?

«Over 60»

Kvernmo spurte Tore Sandbæk om han kunne tenke seg å være leder for begge seksjonene sammenslått til én. Kommunen så også for seg at man kunne hente rasjonaliseringsgevinster ved å slå sammen de to beslektede seksjonene.

— Da jeg spurte Tore, sa han: «Er du klar over at jeg over 60 år?» fortalte den daværende rådmannen.

Det var Nils Kvernmo fullstendig klar over. Og han så det ikke som noen ulempe.

— Jeg ser det heller som en stor styrke. Tore er en mann med veldig stor erfaring. Det å passere 60 i våre dager, om man har helsa, er ingen høy alder. I denne aldersgruppa er det mange som kan gjøre en virkelig god jobb. Vi har bruk for erfaring og modenhet. Etter mitt syn er de beste lederkandidatene ofte i denne gruppen. Men vi har låst oss fast med forestillingen om at folk skal begynne å ga av med pensjon når de er rundt 60 år.