- Vi føler oss mye tryggere nå

Elever ved Årlivoll skole på Svorkmo kan ferdes tryggere på skoleveien, etter at en ny gang- og sykkelvei, med ny bru over Svorka, er på plass.

De har fått en tryggere skolevei. Fra venstre: Eirik Stene-Johansen, Lars Svorkdal, Aida Doaale, Tuva Skar Kristiansen og Camilla Møkkelgård. Rektor Rune Landrø (bak) er også svært fornøyd.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

En sikrere vei her har vært etterspurt i mange år.

Rektor Rune Landrø
Orkland

- Tidligere måtte vi gå langs veien hvor det kjører mange biler. Vi føler oss mye tryggere nå, sier sjetteklassing Eirik Stene-Johansen.