Ny leder er valgt

Torstein Larsen er valgt som ny leder i Orkanger pensjonistforening.

Torstein Larsen (i midten) blir ny leder i Orkanger pensjonistforening. Aase Bach og Svein Audun Bryne ble takket av som henholdsvis leder og kasserer.  

Orkland

På årsmøtet i Orkanger pensjonistforening 26. april ble Torstein Larsen valgt som ny leder. Aase Bach ble takket av som leder etter fire år som leder, og sju år til sammen i styret.