Rekruttering til musikklinja: — Muligheter for å gjøre dette enda bedre

Kommunestyret i Orkland ønsker at det settes fokus på tiltak som kan bedre rekrutteringa til musikklinja ved Orkdal vidaregåande skole.

Musikklinja ved Orkdal videregåande er avhengig av økt rekruttering.  Foto: Lillemor Hestvik

Vi har et stort utfordringsbilde med synkende elevtall i distriktene, og økende i byen.

Jan Grønningen (H)
Orkland

Jan Grønningen (H) kom i onsdagens kommunestyremøte med en interpellasjon på vegne av Venstre og Høyre, med fokus på rekruttering til linja. Bakgrunnen er informasjonen som kom 5. mai, om at fylkesrådmannen hadde foreslått linja nedlagt på grunn av lav innsøking. Linja berget i denne omgangen, ved at det i hovedutvalg utdanning ble sikret et flertall for å opprettholde den. Likevel er de to partiene klare på at det må gjøre grep for at dette ikke blir en hvilepute.