ST sommer

Kaffe og hyll-kak i Jutulstuggu

Jutulstuggu på Uv i Rennebu er åpen for arrangement hele året, men i sommer blir det også servert kaffe og hyllekaker hver lørdag.

Det historiske tømmerbygget leies ut til arrangement hele året. 

Det kunne vært mer brukt enn det er nå.

Ivar T. Hoel
Rennebu - et godt sted å være
  • Antall innbyggere: 2501
  • Areal: 948 kvadratkilometer
  • Grenser mot: Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Tynset og Rindal
  • Kjent for: Rennebumartnan, OL-vinner Vebjørn Rodal, Astrid S., bensinstasjoner med billig drivstoff, hyttegrenda Nerskogen.
  • Viktig attraksjon: Barnas naturverden, pilegrimsleia som går gjennom bygda, lakseelva Orkla
  • Kjent utfartsmål: Trollheimen, Svarthetta, Jøldalshytta
Rennebu

Tømmerbygget ved Rv 700 på Stamnan i Rennebu leies til vanlig ut som selskapslokale for diverse arrangement. Aksjeeier og styremedlem Ivar T. Hoel forteller at det er stor pågang, men at de likevel har kapasitet til å ta inn flere.

Ivar T. Hoel og Tore Uvsløkk. 

 

Åpent hver lørdag

— Jutulstuggu brukes som regel til bryllup, bursdager og møter. Det kunne vært mer brukt enn det er nå, for vi har kapasitet til å holde flere arrangement, sier Hoel.

Han forteller at de i sommer har tenkt å ha åpen kafé hver lørdag, der det blir servert hyllekake og kaffe til de besøkende.

— Vi starter den 15. juni og holder på ut august.

Jutulstuggu ble satt opp i 1997. 

Rekonstruksjon

Jutulstuggu som ble satt opp i 1997, er en rekonstruksjon av et liknende bygg fra middelalderen, som sto noen hundre meter ovenfor. Det originale Jutulstuggu sies å ha blitt hogd i 1249, og ble kjent som et av landets mest særpregede laftede bygninger.

Også kronprins Haakon har besøkt Jutulstuggu. Da lokalet var ferdigbygd i 1997, var kronprinsen der og erklærte Jutulstuggu for åpnet.

Jutulstuggu holder dørene åpne hver lørdag i sommer. 

 

Framtidsplaner

Ifølge Hoel har Jutulstuggu kapasitet til å holde arrangement med opp til 50 personer, og er et lokale med mange muligheter . Tore Uvsløkk er også enig, og forteller at de har flere planer mot høsten.

— Det er et fint bygg. Mot høsten skal vi ha noen kvelder med blant annet vilt- og rakfiskaften, så da er der bare å melde seg på, sier Uvsløkk.

Ivar T. Hoel 

Jutulstuggu ligger ved Rv 700 på Stamnan i Rennebu. 

 

Her er det kapasitet til å holde arrangement med opp til 50 personer.