Bilder fra Nerskogsrittet

Til tross for vinterlige forhold, ble Nerskogsrittet en suksess.
Rennebu