Sovnet bak rattet og kjørte inn i bygning

  Foto: Illustrasjon

Rindal

Rindal

En kvinne i 60-åra er dømt til å betale ei bot på 6000 kroner etter ei utforkjøring i Rindal i mai i år. Hun er i tillegg fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på fire måneder. Kvinnen er bosatt i en nabokommune til Rindal.

Kvinnen sovnet bak rattet da hun havnet utfor veien og over et jorde, og det oppsto skade på både bilen og en bygning hun kjørte inn i.

I retten har hun avgitt en uforbeholden tilståelse, og har akseptert boten.

Tapsforskriften sier at tapstiden skal settes til seks til tolv måneder for uaktsom kjøring. Dette var kvinnen uenig i.

Nordmøre tingrett viser her til at hun ble fratatt førerkortet først fem uker etter at hendelsen fant sted. Ifølge tapsforskriften skal det vektlegges at en person som har hatt førerkortet i sin besittelse i lengre tid etter handlingstidspunktet, dersom vedkommende ikke kan bebreides for at førerkortet ikke har vært beslaglagt. Tapstiden ble derfor fastsatt til fire måneder.