Opphever alle tidligere gitte tillatelser til brenning av avfall

Rindal kommune sendte nylig ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Rindal

Rindal kommune sendte nylig ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall. Her minnes alle om forbudet mot brenning av avfall, og at det er vedtatt lokal forskrift om åpen brenning.

LES OGSÅ:

Brente bygningsavfall ulovlig

Dette har skjedd siden rivinga ble stoppet

Får bot etter å ha mistet kontroll på raskbålet

- Det har i senere tid blitt mer fokus på miljø og forurensning fra sentrale myndigheter. Dette gjør at Rindal kommune også må skjerpe sine rutiner omkring dette, står det i brevet.

I enkelte tilfeller har det blitt gitt tillatelse til brenning av rent trevirke. Dette vil det nå ifølge infobrevet bli skjerpet inn på, og eventuelle tidligere gitt tillatelser vil med dette bli opphevet.

Det er vedtatt «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rindal kommune», som sier blant annet sier at «åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5». § 5 sier noe om unntak fra forbudet, der Driftsstyret ved spesielle tilfellerkan gi tillatelse.

- Driftsstyret i Rindal kommune har også vedtatt «Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022». Denne planen har som mål å redusere omfanget av forsøpling med ulovlig lagring av avfall og ulovlig brenning av avfall.