Ønsker sikrere bussholdeplass

Skaun

I et brev til Skaun kommune ber Jannicke Blåsberg om at det vurderes flytting av bussholdeplassen ved Tråsåvika i Viggja. Hun viser til at bussholdeplassen har mange hinder som gjør at brukerne vurderer den som trafikkfarlig. Den er uskiltet, trær hindrer sikt for sjåfør og for passasjerene som går av bussen, og busstoppen ligger midt i en sving der bussen må stoppe midt i vegen, ifølge Blåsberg.

Hun foreslår på vegne av flere at det i stedet etableres en holdeplass i forbindelse med innkjøringen til Tråsåvika camping, som skal gi bedre sikt med større muligheter til å få etablert en sikker og forsvarlig bussholdeplass.