Hjelp mot kroppsklemma

Lege Kari Løvendahl Mogstad som har skrevet boka «Kroppsklemma», kommer til Skaun folkebibliotek tirsdag 13. mars for å snakke om denne altfor vanlige problematikken.

Kari Løvendahl Mogstad.  Foto: Privat

Skaun

Tirsdag forteller Mogstad om boka si og gir samtidig gode råd om dette å være bevisste og gode foreldre / voksne i denne krevende utfordringa, som for mange er ukjent terreng. Arrangøren mener at arrangementet ikke bare passer for voksne som omgås ungdom, men også for ungdommene selv.

Barne- og ungdomsbibliotekar Ann Helen Bergsland Mørk opplyser at denne kvelden er en del av arrangementsrekka «En smal sak» som er støttet av Nasjonalbiblioteket og i samarbeid med Barn, familie og helse i Skaun kommune.

Andre arrangement i Smal sak-rekka er Frøbibliotek 11. april og hundekjøring og friluftsliv med besøk av hundekjører Sigrid Ekran 24. mai.