Utdeling av jubileumsnål hos Skaun Arbeiderparti

Sissel Mona Grande fikk utdelt jubileumsmerket for å ha vært aktiv i Skaun Arbeiderparti i 30 år.  Foto: Eivind Stende

Skaun

I forbindelse med årsmøtene i Skaun Arbeiderparti, har de en tradisjon hvor de deler ut jubileumsmerker etter 20, 30, og 40 års medlemsskap.

Denne gangen var det Sissel Mona Grande som fikk merket for 30 års medlemsskap. Sissel har vært aktiv i tidligere Skaun Arbeiderlag, og er i dag med i Skaun Arbeiderparti (kommunepartiet).

Sissel fikk jubileumsmerke av leder for Skaun Arbeiderparti, Siri Grøttjord.