Torsdag 10. august 2006:

For mye penger i legeyrket

Lege Hilde Hansen i Skaun kjempet mot salg av pasientlister.

Lege Hilde Hansen i Skaun fikk en sentral rolle i striden som blusset opp i august 2006 rundt salg av pasientlister. 

Skaun

Flere jurister og leger bekreftet at slikt salg skjedde, selv om legeforeningen hevdet noe annet. I august 2006 lovte politikerne å rydde opp.

Hilde Hansen (da 31) hadde vært allmennlege i Skaun i to år. Den relativt nyutdannede legen var vikar ved legekontoret, og hadde havnet i sentrum for en debatt som handlet om både prinsipp og store pengebeløp. Dagbladet hadde i en serie artikler siden søndagen før fokusert på salg av pasientlister, og Hansen var intervjuet i søndagsutgaven.

Avisa skrev at innføringen av fastlegeordningen hadde ført til at salg av pasientlister var blitt vanlig, og at det kunne bli ville budrunder rundt en legepraksis med en lukrativ pasientliste.

Ifølge Dagbladet var 71 praksiser overdratt siden 2003 – til en pris fra 45 000 og helt opp til 1,5 millioner kroner. Striden sto om den delen av kjøpesummen som ikke var til dekning av inventar og utstyr. Legeforeningen sa at dette var betaling for «opparbeidet praksis» – altså at en godt drevet praksis med gode journaler og godt rykte blant «kundene» (det vil si pasientene) – hadde en egenverdi det skulle betales for.

— Prinsippsak

Hansen var blant de unge legene i etableringsfasen som fnyste av slik argumentasjon. Hun fikk støtte av blant andre Steinar Westin, professor i samfunnsmedisin, som sa til Dagbladet at dagens system blanta nnet førte til at unge leger måtte ta opp store lån for å ta over en dyr praksis. Han mente praksisen med å ta betalt for pasientlista var «helsepolitisk svært uheldig». For det var nettopp kjøp og salg dette handlet om, sa Hilde Hansen.

— Betaling for «opparbeidet praksis» betyr egentlig betaling for pasientlista, mente hun.

Hansen forventet å bli stevnet for retten av legen hun vikarierte for. Hun fortalte at legen ville ha 7 000 kr per måned, men ifølge henne var 2 500 av dette beløpet penger som ikke skulle dekke noen faktiske utgifter ved kontoret. Slik Hansen så det, var dette rett og slett et krav om månedlig leie for pasientlista.

— Vi er ikke kommet til enighet. Jeg har fått varsel om at han vil sende saken til inkasso, men jeg gir meg ikke. problemet er ikke størrelsen på beløpet, men at dette er en viktig prinsippsak. Derfor stiller jeg i retten om nødvendig, sa hun.

Avviser «pasientsalg»

Den norske lægeforening holdt fast ved at oppslagene om salg av pasientlister var feilaktige. I en uttalelse på foreningens internettsider, signert president Torunn Janbu, hevdet hun at de siste dagenes debatt var preget av feil og misforståelser, og at pasientlister ikke var gjenstand for omsetning.

— Ordningen med salg av privat legevirksomhet har eksistert – og vil eksistere – så lenge vi har med næringsdrift å gjøre. En viktig endring som kom med fastlegeordningen, var at prissetting ikke lenger skulle knyttes til en fast prosent av omsetningen, men til en helhetsvurdering av hvordan praksis var drevet – altså opparbeidet praksis, skrev hun.