Lidenskapelig leting etter husmannsplasser

I fire år har Rita Elvira Husby og Borgny Husby hatt et storarbeid med å registrere husmannsplasser i Skaun. På Onsdagskveld på Rossvoll 16. oktober skal Rita Elvira Husby om arbeidet som er gjort så langt.

Rita Elvira Husby forteller om arbeidet rundt registrering av husmannsplasser i Skaun på Onsdagskveld på Rossvoll denne uka.  

Skaun

Rita Elvira Husby slår fast at det er et storarbeid å registrere de rundt 200 husmannsplassene som var rundt i bygdafra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall.

- Ettersom jeg er i jobb på dagtid, blir det noen få plasser på ettermiddagene og i helgene, sier hun.

Kjentmenn er viktig

Mens Rita Elvira Husby har ansvar for å skrive boka om de 200 husmannsplassene i bygda, har Borgny Husby laget skilt med navna på husmannsplassene og perioden de var i virksomhet. På denne måten blir kunnskapen bevart for ettertida. Boka blir Skaun historielag si årbok for 2020.

Hun forteller at det var Borgny Husby som tok initiativ til registreringsarbeidet, og fikk henne med på det. Historieinteressert som Rita Elvira Husby er, var hun ikke vanskelig å be. De brukte bygdeboka og folketellingene for å få en oversikt over husmannsplassene som har vært i bygda. I tillegg tok de kontakt med kjentmenn og grunneiere som hadde kjennskap til husmannsplassene på gårdene.

- Muntlige beretninger er viktig. Likevel er det mange som er borte, og mange som ikke vet nøyaktige hvor plassene ligger, sier hus.

På den andre siden var det gledelig å oppdage at det finnes ivrige sønner, døtre og naboer som har fattet interesse for husmannsplassene som var på gårdene.

- Borgny (Husby red.anm.) har gjort et stort arbeid med å få tak i folk, sier Rita som ikke legger skjul på at det har vært mange utfordringer underveis. I beste fall fantes det rester av grunnmur eller et kjellerhull etter husmannsplassene.

Lærer av hverandre

Ifølge Rita Elvira Husby er det ikke så mange bygder omkring som har registrert husmannsplassene sine. Byneset derimot har gjort det, og Husby har fått gode og viktige tips fra arbeidet de har gjort. I løpet av høsten skal hun holde foredrag for Orkdal historielag og fortelle om arbeidet som er gjort i Skaun.

- Slik lærer vi litt av hverandre, sier hun.