67-åring tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven

Statsadvokatene i Trøndelag har tatt ut tiltale mot en 67 år gammel skauning, etter at mange katter har dødd.

Ifølge tiltalen hadde mannen til enhver tid mellom tolv og førti katter på gården.  Foto: Skaun kommune

Som en følge av forholdene omtalt i de to tiltalepunktene, døde et stort antall av kattene

Jarle Wikdahl, statsadvokatene i Trøndelag
Skaun

Grunnlaget for saken er at forut for 8. oktober 2018 og videre frem til mai 2019, hadde tiltalte til enhver tid et sted mellom tolv og førti katter på gården sin i Skaun. Disse kattene fikk ikke tilstrekkelig med mat av egnet kvalitet, står det i tiltalen.