Fredag 17. oktober 2003:

Ornitologene angret veivalg: – Det er nesten så jeg spekulerer om ikke folk må evakueres fra sine hjem

— Når jeg ser hvordan det endelige resultatet blir, er det nesten så jeg ønsker vi hadde gått for E39 i fjæra.

Illustrasjonen viste hvordan fyllinga kunne bli i Buvika. Den prikkete linja viste dagens fylling anno 2003. NOF mente dette ville rive bort deler av eksistensgrunnlaget for fuglelivet – med andre ord grunnlaget for at veien ble flyttet opp i landskapet.   Foto: Arkivfoto

Skaun

Det sa daværende generalsekretær Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Og han sa det om Skaun kommunes planer om å fylle ut Buvikfjæra.

— Det argumenteres med folks sikkerhet, og da protesterer ikke vi heller. Men sånn som planene foreligger nå, ville det nesten vært bedre hvis E39 hadde blitt lagt på pilarer ute i fjæra, og sånn ikke hadde hatt innvirkning på tidevannet, sa Ree.

Han skjønte at folk oppfattet NOF som om at de klaget uansett hva resultatet ble.

— Ja, jeg ser det problemet. Men vi var ikke klar over hvordan ting ville bli til slutt da vi kjempet for å få flyttet veien opp i landskapet i Buvika. Hele grunnlaget for at veien blir lagt der oppe, og i tunnel, rives bort nå. Slik jeg ser det handler dette om at det blir store mengder overskuddsmasse til overs fra sprenginga, og at det letes etter muligheter til å få brukt den i nærheten av tunnelene, sa Ree.

Han mente at gang. og sykkelbane fra Øysand til Buvika, fyllinga i Buvikfjæra, oppfyllinga av Børsaelva, og deponering på Gjølmesøren var eksempel på dette.

— Dette er rasering av de siste våtmarksområdene vi har i distriktet, og fra vårt ståsted er det meget uheldig. Når det gjelder den store rasfaren i Buvika, er det nesten så jeg spekulerer om ikke folk må evakueres fra sine hjem inntil området er sikret. Her legges det til rette for allmennheten på bekostning av fuglelivet, sa Morten Ree.

Strandsonen i Buvika skulle altså fylles ut. Som en del av de mange stabiliseringstiltakene på stedet, men også for å tilrettelegge for folk flest.