Prest stenger kirka for «homobryllup»

Skaun

Kim-Are (22) og Lasse (21) Næss Leistad ønsker å «fornye» ekteskapsløftet i Buvik kirke. Men ingen prester i Skaun forretter forbønn for likekjønnede. I tillegg nekter sokneprest Dagfinn Bjerkestrand å låne ut kirka selv om paret har med egen prest.

– Jeg er ennå ikke kommet dit at jeg forretter forbønn for homofile. Dette er et standpunkt jeg har diskutert både med andre prester (fra begge sider) og med meg selv og min egen samvittighet, sier Bjerkestrand.

– Det var nedslående. Jeg synes det er rart at presten kan nekte noen å bruke kirka, sier Kim-Are.

– Jeg føler jeg har laget en feilvare som ikke er bra nok for kirka, sier mor til Kim Are, Lisbeth Pettersen i Buvika.

Hun er både oppgitt og forbannet på måten hennes sønn og hans ektefelle blir behandlet på i «sin egen» kirke.

Les hele intervjuet i torsdagens papirutgave.

Hva mener du om saken?

Øyvind Brostrøm