– For dårlig avtale

Bøndene får 1,4 milliarder mer. Jordbruksavtalen kom i havn mandag ettermiddag.
Skaun

Mens bøndene gikk ut med et krav på 2,6 milliarder, var statens første tilbud på 1 milliard kroner. Det endte til slutt med en avtale om 1,42 milliarder i ramme for jordbruksoppgjøret. Ifølge Nationen betyr det at det 25 000 kroner, eller 10 prosents økning for hvert årsverk. Men Sør-Trøndelag Bondelag, anbefalte brudd i forhandlingene, og er ikke fornøyd med resultatet.

– Dette er en for dårlig avtale. Den gir ikke nødvendig inntektsveksten. Det er knytta stor usikkerhet til inntektsmulighetene og kostnadssida. Det er lagt inn stort prisuttak i markedet, som det er usikkert om er mulig. Samvirket har advart mot å ta ut så mye på pris. Samtidig er det lave beregninger på kostnadsutviklinga. Vi har betydelig erfaring for at vi bommer på det, at kostnadsutviklinga blir høyere. Dette gjør det svært vanskelig for landbruket som helhet å oppfylle samfunnsoppdraget om å produsere nok mat, om sysselsetting og å holde kulturlandskapet i hevd. Og det blir vanskelig for hver enkelt bonde å skaffe seg nødvendig økonomi, sier lederen i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo til ST mandag etter at landbruksavtalen mellom Bondelaget og staten ble lagt fram mandag ettermiddag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene. Ifølge Nationen sier landbruksminister Lars Peder Brekk at årets jordbruksavtale viderefører den gode inntektsutviklinga bøndene har hatt under den rødgrønne regjeringa.

Marte Mona