Verdens minste rovpattedyr

Snømusa tar mus rundt huset til John Øystein Berg i Snillfjord.  Foto: Alle foto: John Øystein Berg

Snømusa er en søt, liten krabat. 

Snillfjord

John Øystein Berg fra Snillfjord har fått besøk av verdens minste rovpattedyr. Nærmere bestemt ei snømus.

— Det er en herlig, liten, rask skapning. Den fanger mus rundt huset mitt nå. Den er veldig nysgjerrig, og hodet stikker opp av snøen på mange plasser.

Berg var så heldig at han fikk se den fange en mus, og har selvfølgelig tatt bilder.

Snømusfakta

Snømusa (Mustela nivalis) er i mårfamilien og er nært beslektet med ilder og røyskatt, som den også ligner mye på. I lang tid ble snømus og røyskatt regnet som samme art. Den beste måten å skille de to artene, er at halen til snømusa er mye kortere, og den har ikke svart dusk på haletippen. Her til lands er sommerpelsen rødlig nøttebrun med tilnærmet hvit bukside, mens vinterpelsen er helhvit.

Voksne hanner kan bli 12–40 cm lange, men det normalt i Norge er 19–23 cm for hanner og 17–18 cm hunner. Halen utgjør cirka typisk 15–35 prosent av kroppslengden, men dette varierer mye mellom typene. For den norske typen utgjør halen typisk 17–20 prosent av kroppslengden. Arten veier henholdsvis 40–100 og 20–40 gram, men fysisk mindre individer er registrert.

Snømusa har en sirkumpolar utbredelse og finnes i Nord-Amerika fra cirka 40°S og nordover til de høyarktiske områdene, i Europa (unntatt Island og Irland) fra nordområdene og sør til Middelhavet, der den også er innført til noen av øyene, i det Nord-Afrika (noe som inkluderer store deler av Marokko og nordområdene i Algerie, Tunisia og det aller nordligste Egypt), og store deler av Asia nord for Himalaya. Arten er også introdusert til New Zealand.

I Norge finnes trolig kun nominatformen M. n. nivalis. I Sverige har man identifisert to underarter; M. n. nivalis i Midt- og Nord-Sverige, og M. n. vulgaris i Sør-Sverige, trolig nord til Värmland. Hybridisering mellom disse er påvist i Midt-Sverige og kan også eksistere i Norge. M. n. vulgaris finnes dessuten i Danmark. Snømus har vært kjent i Norge så langt tilbake som det finnes historiske, skrevne kilder, og den synes å ha hatt en relativt bred utbredelse; fra kyst til høyfjell, men arten har manglet på enkelte øyer langs kysten.