Har fortsatt konsesjon for Remmafjellet

Men selskapet vil ikke kommentere om det blir utbygging.

Seniorrådgiver Knut A. Mollestad i Statkraft vil ikke kommentere spørsmålet om vindkraftutbygging på Remmafjellet.  Foto: John M. Myrhaug

Snillfjord

Selskapet SAE Vind, som eies av Statkraft og Agder Energi, har fortsatt konsesjon for bygging av vindmøller på Remmafjellet i Snillfjord.

I STs reportasje torsdag var det referert til at Remmafjellet er avsluttet. Det riktige er at selskapet Zephyr først fikk konsesjonen i konkurranse med SAE Vind om å bygge ut Remmafjellet, men Zephyr trakk seg seinere ut. SAE Vind overtok så konsesjonen.


Vil bygge 55 vindturbiner på Svarthammaren

— Vi søker om akkurat den samme konsesjonen som SAE Vind fikk positivt svar på.

 

Har dårlig tid …

Om det blir noen utbygging, er imidlertid uvisst.

— Vi ønsker ikke å si noe om det nå, sier seniorrådgiver Knut Mollestad i Statkraft.

I konsesjonen går det fram at en vindkraftanlegg på Remmafjellet skal være i drift seinest i oktober 2020.

— Siden prosjektet ikke er påbegynt, rekker dere det innen denne fristen, Mollestad?

— Jeg ønsker som sagt ikke å kommentere noe nærmere rundt dette, men kan bare minne om at det er mulig å søke om å få utsatt denne fristen, sier han.

Vil bygge på Svarthammaren

SAE Vind skal imidlertid bygge en vindpark på Geitfjellet med 43 vindturbiner. Arbeidet med veitilførsel til fjellet er i gang.

Når det gjelder Svarthammaren, vil selskapet Svarthammaren AS – et selskap under stiftelse – søke om konsesjon for bygging av 55 vindturbiner, som det sto i ST torsdag. De vil da «overta» en konsesjon som også SAE Vind hadde, men som de av flere årsaker hoppet av.