Mye myrull i år

Myrulla vaier fint i vinden og er fine fotoobjekt.  Foto: John Øystein Berg

Myrull er en planteslekt i starrfamilien.  Foto: John Øystein Berg

Snillfjord

– De lyser opp myrene som hvite dotter, det sut som det er mye myrull i år. De vaier fint i vinder og er fine fotoobjekter også, sier naturfotograf John Øystein Berg fra Snillfjord.

Myrull er en planteslekt i starrfamilien og er en flerårig myrplante. Bladene er flate eller trådformede, og blomstene sitter sammen i aks. De har trådformede dekkblad som vokser ut til lange ullhår ved fruktmodningen.

Det finnes tyve arter i tempererte eller arktiske strøk på den nordlige halvkule, i Norge finner vi syv av dem.

De vanligste er duskmyrull med flere stilkete aks; bredmyrull som ligner duskmyrullen, men har kortere og bredere blad og vokser på kalkholdig grunn; torvmyrull som bare har ett aks; snømyrull som også har ett aks og som er vanlig på fjellet.